TRANG CHỦ - Ban Dân tộc

Dự thảo văn bản QPPL "Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị" xin ý kiến góp ý của các tổ chức, đơn vị và cá nhân (Toàn văn dự thảo đăng tải ở mục DỰ THẢO VĂN BẢN)

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 354

Tổng lượt truy cập: 2.239.222

 

Gương điển hình tiêu biểu

 

 
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc