TRANG CHỦ - Ban Dân tộc

Dự thảo văn bản QPPL "Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị" xin ý kiến góp ý của các tổ chức, đơn vị và cá nhân (Toàn văn dự thảo đăng tải ở mục DỰ THẢO VĂN BẢN)

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 4682

Tổng lượt truy cập: 119.094