Chi tiết - Ban Dân tộc

Chiều ngày 02/01/2024, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Tại điểm cầu chính Ủy ban Dân tộc, tham dự có đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị; các bộ ngành Trung ương có liên quan.

Tại điểm cầu Quảng Trị, tham dự có đồng chí Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc, các Phó Trưởng Ban Dân tộc, các đồng chí Trưởng phó các phòng thuộc Ban Dân tộc và đại diện Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Đại diện lãnh đạo UBND các huyện : Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Gio Linh và Vĩnh Linh.

Đồng chí Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trình bày  báo cáo tóm tắt tổng kết công tác dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2024 về các nội dung:

- Công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành trung ương đến các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

- Công tác xây dựng Thông tư và các văn bản hướng dẫn;

- Tỉnh hình thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong chương trình công tác năm 2023;

- Kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2023;

- Công tác tiếp dân, thanh tra thực hiện chính sách dân tộc và phòng chống tham nhũng;

- Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ công tác dân tộc khác.

Ủy ban Dân tộc đã đánh giá mặt đạt được, chưa được; ưu điểm, nhược điểm của công tác dân tộc năm 2023, đề ra kế hoạch thực hiện trong năm 2024, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm với nhiều nhóm giải pháp chủ yếu.

Qua đó, đại biểu của các tỉnh và Trung ương đã tích cực phát biểu, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị tập trung vào nội dung: Tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi... góp phần bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt Chương trình công tác năm 2024 của ngành Dân tộc.