Chi tiết - Ban Dân tộc

 Sáng ngày 23/11, tại thành phố Đông Hà, Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đội ngủ giảng viên, báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện.

 

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 23-25/11) dành cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên nguồn của tỉnh để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 3111/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2025.

        Tại lớp tập huấn, các học viên đã được các giảng viên Học viện Dân tộc giới thiệu 6 chuyên đề: Tổng quan về các DTTS ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển KTXH vùng DTTS; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng DTTS vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các DTTS; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng DTTS.

 

Chương trình tập huấn lần này, đã giúp cho đội ngủ giảng viên, báo cáo viên của tỉnh nắm được những nội dung cơ bản về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và những kỹ năng giảng dạy cần thiết. Sau khóa học, các học viên sẽ tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh nhằm vận dụng vào thực tiễn công tác, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách, đề án đối với vùng đồng bào DTTS, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc./.

 

Bài và ảnh: Mai Hương

Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 935

Tổng lượt truy cập: 2.195.084