Cải cách hành chính - Ban Dân tộc

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Kết quả 05 năm thực hiện công tác cải cách hành chính của Ban Dân tộc theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

63/63 tỉnh, thành phố hoàn thành kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản tới Văn phòng Chính phủ

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, tính đến hết tháng 3/2017, đã có 26/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63/63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản tới Văn phòng Chính phủ, hình thành một hệ thống quản lý văn bản điện tử...

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Chữ ký số trên văn bản điện tử là hợp lệ khi việc kiểm tra, xác thực thông tin về chứng thư số của người ký số tại thời điểm ký còn hiệu lực, chữ ký số được tạo ra đúng bởi khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trên chứng thư số và văn bản điện tử đảm bảo tính toàn vẹn.

Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 573

Tổng lượt truy cập: 2.185.052