Chi tiết - Ban Dân tộc

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-BDT ngày 08/2/2021 về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh từ ngày 13-17/12/2021, Phòng Chính sách Tuyên truyền Ban Dân tộc đã thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần, khen thưởng đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm 2021 toàn tỉnh có 191 người có uy tín thuộc 38 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, động viên và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã thực sự là "cầu nối" giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân; trở thành hạt nhân tiêu biểu, gương mẫu trong công tác tuyên truyền, vận động, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Người có uy tín còn có vai trò quan trọng trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ mê tín dị đoan, thực hiện nếp sống văn hóa cũng như thực hiện các chính sách dân tộc; qua đó, góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

 

 

 

Trao Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị cho các cá nhân

 người có uy tín tiêu biểu năm 2021

Tại những nơi đến thăm đồng chí Đinh Văn Nhân, Phó Trưởng phòng Chính sách Tuyên truyền đã ân cần thăm hỏi, động viên người có uy tín và gia đình, đồng thời biểu dương, ghi nhận những đóng góp của người có uy tín vào sự phát triển chung của tỉnh và mong muốn trong thời gian tới những người có uy tín sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

 

Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với  người có uy tín

thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa

Những người có uy tín trên địa bàn các huyện Hướng Hóa, ĐaKông, Gio Linh, Vĩnh Linh và huyện Cam Lộ phấn khởi ghi nhận sự quan tâm, động viên và bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hứa sẽ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong vận động, tuyên truyền Nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh - trật tự tại địa phương./.

Tác giả: Ngọc Thi

Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 959

Tổng lượt truy cập: 2.195.108