Chi tiết - Ban Dân tộc

Ngày 13/01/2021, tại thành phố Ban Mê Thuột, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức Hội  thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải miền Trung. Đây là bước khởi động để thực hiện thành công Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội.

 Về dự Hội thảo có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh) của 15 tinh thuộc khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung (từ Quảng Bình đến Bình Thuận).

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đánh giá cao tâm thế sẵn sàng của các cấp, các ngành và các địa phương để triển khai Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội. Đồng chí đã nhấn mạnh rằng đây là một chương trình mà Quốc hội đã đưa vào Nghị quyết để giám sát. Vì thế Chính phủ và các địa phương cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thành công nhiệm vụ đã đặt ra, hoàn thành cơ bản các mục tiêu phấn đấu vào năm 2025 và 2030. Đồng chí cũng đã nhắc nhở ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương bên cạnh việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân cần quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

 Với trách nhiệm cân đối nguồn lực cho Chương trình, phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã cho biết: Trong giai đoạn 2021-2025, Bộ sẽ tập trung đủ vốn (100.000 tỷ đồng) cho 3 chương trình Mục tiêu Quốc gia. Trong đó, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chiếm đến 50%.

 Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, phù hợp với nguồn lực hàng năm và điều kiện cụ thể của từng địa phương, đồng chí Bộ trưởng đã khuyến nghị: (1) Chọn một số tỉnh làm điểm để rút kinh nghiệm, rồi nhân rộng; (2) Tập trung vốn cho đầu tư công; (3) Ưu tiên nguồn vốn ODA, vốn tài trợ cho các hoạt động sinh kế; (4) Cần đầu tư tập trung theo vùng, theo lĩnh vực, không nên dàn trãi, kéo dài; (5) Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, xác định địa bàn đầu tư, quan tâm phát triển rừng, các sản phẩm bản địa và du lịch sinh thái; (6) Hoàn thiện các chính sách tín dụng. Đặc biệt ngoài việc tập trung đầu tư cho cho các vùng khó khăn, các tỉnh cần quan tâm đến các vùng có khả năng kết nối, có sức lan tỏa để tạo nên trục động lực thúc đẩy phát triển.