Chi tiết - Ban Dân tộc

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò rất quan trọng trong phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong cộng đồng dân cư và là nhân tố tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách dân tộc và đại đoàn kết các dân tộc.

Trong năm 2021, thông qua các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đóng góp công sức của mình vào rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nổi bật là hoạt động tuyên truyền chấp hành pháp luật, lao động giỏi và xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian diễn ra thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn, đội ngũ người có uy tín đã làm công tác an dân, huy động tối đa các nguồn lực xã hội để hỗ trợ bà con vùng thiệt hại do thiên tai, lũ lụt; đồng thời ra sức tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các quy định của địa phương, huyện, tỉnh về phòng chống dịch Covid-19 nên tình hình địa bàn miền núi vẫn được giữ vững, an ninh chính trị ổn định, đời sống nhân dân vẫn được đảm bảo. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền gìn giữ và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa Vân KiềuPa Cô cũng được chú trọng. Hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ được duy trì ở hầu hết các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 

Bà Hồ Thị Lệ Hà - Trưởng ban Dân tộc tỉnh - trao giấy khen cho ông Ăm Hùng, người có uy tín thôn A Máy, xã Lìa, huyện Hướng Hóa.

Để ghi nhận những đóng góp to lớn đó của người có uy tín trong năm 2021, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị đã quyết định khen thưởng cho 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là việc ghi nhận, động viên kịp thời và khuyến khích người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò của mình đối với việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở cộng đồng thôn bản.

Ông Vỗ Nhêng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thôn Ba Lòng, xã Ba Tầng (huyện Hướng Hóa) phấn khởi chia sẻ “Dù có hay không việc khen thưởng của các cơ quan nhà nước thì người có uy tín vẫn thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Người Vân Kiều, Pa Cô mang họ Hồ của Bác luôn làm theo Bác Hồ, sống tốt và giúp người dân mình tiến bộ”. Ông Ăm Thi, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thôn Ba Tầng, xã Ba Tầng (huyện Hướng Hóa) cho hay: “Người có uy tín luôn vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Khen thưởng cho người có uy tín là việc làm ý nghĩa, ghi nhận người có uy tín đã làm được và động viên người có uy tín cố gắng hơn trong việc thực hiện vai trò của mình”.

 

 

Bà Hồ Thị Lệ Hà - Trưởng ban Dân tộc tỉnh - phát biểu động viên người có uy tín ở xã Thanh, huyện Hướng Hóa

Khen thưởng cho người có uy tín có thành tích xuất sắc năm 2021, bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị phát biểu ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự phát triển của địa phương. Đồng thời mong muốn với trách nhiệm, uy tín của mình, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội...

 

Tác Giả: Hoàng Tiến - Hoàng Oanh

Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 846

Tổng lượt truy cập: 2.194.995