Chi tiết - Ban Dân tộc

Sáng ngày 11/3/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã chủ trì cuộc họp về hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

 

 

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, đại diện Ban Kinh tế Ngân sách – HĐND tỉnh, Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông.

Sau khi nghe Ban Dân tộc báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, những nội dung chủ yếu của báo cáo Nghị quyết và báo cáo tiếp thu giải trình, làm rõ đối với các ý kiến tham gia các sở, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết; ý kiến phát biểu của đại diện của các sở, ngành, địa phương tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đánh giá cao sự nổ lực, tích cực, chủ động khẩn trương của Ban Dân tộc tỉnh – đơn vị chủ trì và tinh thần trách nhiệm cao của các sở, ngành, địa phương trong quá trình phối hợp thực hiện xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh.

 

 

 

Nghị quyết được dự thảo bảo đảm tuân thủ đúng với tinh thần và nội dung của Quyết số 39/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh xác định đây là một Chương trình mục tiêu quốc gia hoàn toàn mới, lần đầu tiên được ban hành để tổ chức thực hiện trong giai đoạn tới nên quá trình xây dựng sẽ gặp nhiều khó khăn, lung túng cả về cơ sở lý luận và thực tiễn. Tuy vậy, qua thảo luận, với nhiều ý kiến tham gia tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu dự họp đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề tạo được sự đồng thuận và thống nhất cao trong việc xây dựng dự thảo Nghị quyết.

 

Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 được ban hành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Thông qua đó, Nghị quyết sẽ có những tác động quan trọng đến sự ổn định và phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Thị Thương – Lê Thị Thái Xiêm

 

Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 1181

Tổng lượt truy cập: 2.195.331