Chi tiết - Ban Dân tộc

Sáng 01 tháng 7 năm 2024, tại xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Cục Thống kê tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024, thời gian điều tra từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến ngày 15 tháng 8 năm 2024.

 

Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 được thực hiện nhằm mục đích thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở và các điều kiện kinh tế - xã hội của hộ dân tộc thiểu số. Việc điều tra thực trạng kinh tế – xã hội 53 dân tộc thiểu số được tổ chức 5 năm 1 lần (lần 1 được tổ chức vào năm 2015), đây là lần thứ 3 thực hiện cuộc điều tra. 

Toàn cảnh buổi ra quân Điều tra tại xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông)

Mục tiêu của cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 là phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc, phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Trương Chí Hiếu - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Trương Chí Hiếu - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh nhấn mạnh: “Giai đoạn thu thập thông tin tại địa bàn là cực kỳ quan trọng. Việc thu thập thông tin để phản ánh đầy đủ, chính xác thực trạng dân số và nhà ở sẽ giúp cho Đảng, Nhà nước xây dựng kế hoạch, hoạch định chiến lược đúng đắn, xây dựng nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và vùng dân tộc thiểu số".

 

Đồng chí mong muốn cuộc Điều tra lần này sẽ tiếp tục đưa ra những thông tin, dữ liệu chất lượng để Đảng, chính quyền các cấp xây dựng, hoạch định chiến lược, chính sách dân tộc trong thời gian tới; từng bước khắc phục, giải quyết những khó khăn đồng thời phát huy mạnh mẽ hơn tiềm năng, thế mạnh của cộng đồng các dân tộc thiểu số và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; tăng cường củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.