Chi tiết - Ban Dân tộc

Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-BDT ngày 05/4/2024 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện Tiểu Dự án 2. Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024, Từ ngày 13-30/5/2024, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với 08 trường học: Trường TH&THCS A Ngo, Trường PTDTBT TH&THCS A Vao, Trường PTDTBT THCS Ba Nang, Trường THCS&THPT Đakrông (huyện Đakrông); Trường TH&THCS A Xing, Trường PTDTBT TH& THCS Hướng Sơn, Trường PTDTBT TH&THCS Hướng Lập, Trường PTDTBTTH&THCS Ba Tầng (huyện Hướng Hóa)  thành lập Đội Tuyên truyền, Đội Văn nghệ quần chúng trong trường học nhằm thực hiện truyền thông lưu động để tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân và học sinh tại các thôn bản.

 

Chính quyền địa phương luôn đồng hành trong việc tuyên truyền giảm thiểu

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Các đội văn nghệ của các trường đã mang đến những tiết mục ca, múa, nhạc, tiểu phẩm đặc sắc với chủ đề ca ngợi về Đảng, sự đổi thay của quê hương, đất nước; tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; Luật Hôn nhân và gia đình; về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Lồng ghép các tiết mục văn nghệ cổ động, kịch thông tin được sắp xếp đan xen tạo không khí vui tươi, phấn khởi xuyên suốt chương trình.