Chi tiết - Ban Dân tộc

Thực hiện công tác dân tộc tại cơ sở

Thực hiện Kế hoạch về định kỳ kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội và công tác dân tộc tại cơ sở, trong các ngày từ 10/8 đến 13/8 Ban Dân tộc đã tổ chức các đoàn công tác đến làm việc trực tiếp tại một số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc địa bàn các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh và Vĩnh Linh.

Đoàn công tác do đồng chí Hồ Thị Lệ Hà – Trưởng Ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã đến thăm, trao đổi công việc với đại diện các nhân sỹ trí thức, nhà hoạt động thực tiễn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, tâm tư nguyện vọng của cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh nhà. Trân trọng cảm ơn những cống hiến, những việc làm cụ thể của các nhân sỹ trí thức, nhà hoạt động thực tiễn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua, Đoàn công tác tiếp thu các ý kiến đề xuất kiến nghị, cùng phân tích những lợi thế, khó khăn trong đời sống, sản xuất hiện tại của nhân dân; thống nhất thực hiện một số nội dung theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân tộc trong tình hình mới.

 

Trao đổi với  người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đakrông huyện Đakrông

 

Gặp gỡ đại diện các nhà trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

tại huyện Hướng Hóa

Đoàn công tác do đồng chí Hồ Thị Minh – Phó Trưởng Ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân tỉnh về chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 – 2022; Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025 tại các xã Ba Nang, Húc Nghì huyện ĐaKrông; Hướng Sơn, Hướng Tân, Tân Liên, Lìa huyện Hướng Hóa.

Trên cơ sở báo cáo của UBND xã về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách dân tộc và kiểm tra thực tế tại địa bàn, Đoàn công tác đánh giá cao về những kết quả đã đạt được; chính sách được thực hiện đúng đối tượng, mục tiêu yêu cầu góp phần ổn định đời sống và phát triển sản xuất tại địa phương. Kết luận tại các phiên làm việc, đồng chí Hồ Thị Minh – Trưởng Đoàn công tác đề nghị UBND các xã phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội gắn liền việc phòng chống đại dịch Covid -19; trong lĩnh vực thực hiện chính sách dân tộc ưu tiên hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ nghèo; rà soát quy hoạch quỹ đất để chủ động bố trí nơi ở cho nhân dân các vùng có nguy cơ bị sạt lỡ trong mùa mưa lũ; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; huy động nguồn nội lực từ cộng đồng để cùng đồng lòng chung sức thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả cao./.

 

 

Đoàn công tác làm việc tại UBND xã Húc Nghì - ĐaKrông

 

Kiểm tra thực tế tại xã Tân Liên huyện Hướng Hóa

 

Tin và ảnh: Ngọc Thi – Tú Oanh

Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 864

Tổng lượt truy cập: 2.195.013