Chi tiết - Ban Dân tộc

Ngày 24/8/2021, Ban Dân tộc đã tham gia cùng Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh.

Vĩnh Khê là xã thuộc miền núi của huyện Vĩnh Linh, xã có 03 thôn (Thôn Khe Cát, thôn Mới, thôn Xung Phong). Dân số  318 hộ; DTTS là 286 hộ; Số hộ nghèo: 68 hộ, chiếm tỷ lệ 21,38% , số hộ cận nghèo: 34 hộ, chiếm tỷ lệ 10,69%; số hộ nghèo DTTS là 36 hộ.

Theo báo cáo của UBND xã, hiện trạng tiêu chí nông thôn mới của xã đầu năm 2021:

- Đạt chuẩn là 13/19 tiêu chí (Quy hoạch, Điện, Giao thông, Thủy lợi, Cơ sở vật chất văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin truyền thông, Lao động có việc làm, Giáo dục, Văn Hóa, Y tế, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng - AN);

- Chưa đạt chuẩn: 6 tiêu chí (Trường học, Môi trường, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Tổ chức sản xuất).

Để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Vĩnh Khê xác định xây dựng nông thôn mới là công việc thường xuyên của mỗi người, mỗi nhà, mỗi thôn xóm, tất cả cùng chung sức dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã. Bên cạnh giữ vững các chỉ tiêu đã đạt được, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục trường học; Hoàn thành hồ sơ thu gom rác của các hộ dân tại 2 thôn trên địa bàn xã, vận động các hộ gia đình xây dựng nhà tắm, tiêu, bể chứa nước hợp vệ sinh, đầu tư xây dựng công trình xử lý nước sạch; Thành lập 01 HTX nông nghiệp có mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm; Hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà ở; Giảm tỷ lệ hộ nghèo và tăng thu nhập cho người dân.

Việc cải thiện thu nhập cho người dân, địa phương đưa giải pháp thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên cơ sở chọn những loại cây trồng chủ lực, cho hiệu quả kinh tế. Cùng với đó là việc triển khai các chương trình tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi nghề. Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương triển khai hiệu quả phù hợp với phong tục tập quán. Áp dụng chính sách cho vay vốn thông qua ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân, các tổ - nhóm vay vốn của hội, đoàn thể đã giúp người dân có điều kiện tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Cơ sở hạ tầng nông thôn cần được đầu tư đồng bộ để phục vụ sản xuất và dân sinh; Công tác tuyên truyền vận động người dân đồng lòng cùng thực hiện xây dựng nông thôn mới luôn được chú trọng.

 

Tuy nhiên, với một xã miền núi có kết cấu hạ tầng nông thôn khó khăn, thiếu đồng bộ, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế của người dân còn nhiều hạn chế, để giảm hộ nghèo không hề đơn giản, thực sự là một thách thức đối với địa phương. UBND xã đề nghị, ngoài vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia và các nguồn vốn lồng ghép khác; ngân sách huyện ưu tiên bố trí hỗ trợ thêm, các Sở ngành tranh thủ sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân, nguồn vốn hợp pháp khác hỗ trợ xã xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Hồ Thị Lệ Hà – Trưởng Ban Dân tộc xác định, Ban Dân tộc là đơn vị được UBND tỉnh phân công đỡ đầu cho xã, luôn đồng hành cùng xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới, trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục huy động kêu gọi mọi nguồn lực hỗ trợ để xã sớm về đích nông thôn mới. Bên cạnh đó, đề nghị UBND xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tranh thủ mọi nguồn lực để nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo cho người dân. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, quan trọng và có tính chiến lược để thực hiện thành công Nghị quyết 26 - NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết tâm phấn đấu đến năm 2023 xã Vĩnh Khê đạt tiêu chí Nông thôn mới, góp phần đưa huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Thương

Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 1138

Tổng lượt truy cập: 2.195.288