Chi tiết - Ban Dân tộc

Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021, từ ngày 16/3 đến ngày 19/3/2021, tại thị trấn Krông Klang huyện Đakrông và thị trấn Lao Bảo huyện Hướng Hóa, Ban Dân tộc đã tổ chức 03 lớp Bồi dưỡng kiến thức chính sách dân tộc, tập huấn kỹ năng tuyên truyền vận động quần chúng, hòa giải ở cơ sở cho 191 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh; kết hợp cấp phát 100 cuốn tài liệu “Cẩm nang thông tin chính sách, pháp luật về công tác dân tộc dành cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” do Ủy ban Dân tộc xuất bản.

Thông qua nội dung bồi dưỡng kiến thức về chính sách dân tộc, người có uy tín được thông tin đầy đủ về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết thể hiện lời hứa quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể về công tác dân tộc theo Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và tình hình thực tế tại địa phương.

Nhằm phát huy, nhân rộng các hình mẫu “Người có uy tín nói - dân làng nghe, người có uy tín hô - dân làng hưởng ứng, người có uy tín làm - dân làng làm theo” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số những năm qua, bằng phương pháp “trực quan, biểu đạt bằng việc làm, hành động” người có uy tín được tập huấn các kỹ năng cơ bản thực hiện vai trò nhiệm vụ tuyên truyền, vận động quần chúng, hòa giải tại cơ sở qua những hoạt động thực tiễn, những trường hợp, tình huống giả định dưới nhiều góc độ khác nhau trong đời sống cộng đồng như tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, cộng đồng chung tay giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống đại dịch Covid-19, tình trạng mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, hòa giải tại cơ sở trong tranh chấp đất đai, sử dụng các công trình phúc lợi xã hội, công trình phục vụ sản xuất tại thôn bản, …v.v.

Kết thúc chương trình bồi dưỡng, tập huấn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đều ghi nhận sự chu đáo, tận tình trong công tác tổ chức, nội dung và phương pháp truyền đạt rõ ràng, súc tích; bày tỏ quyết tâm làm tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín từ cộng đồng thôn bản, xứng đáng là những “cầu nối” gắn kết ý Đảng với lòng dân, góp phần thực hiện tốt công cuộc phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

                                                                                 Tin và ảnh: Văn Nhân

Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 949

Tổng lượt truy cập: 2.195.098