Chi tiết - Ban Dân tộc

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025, ngày 15/9/2023, Ban Dân tộc tổ chức buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (Cơ quan Thường trực thực hiện Đề án 197) về thực hiện công tác hỗ trợ xây mới nhà ở từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Chương trình 1719) và nguồn huy động xã hội hóa để thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 – 2026 (Đề án 197).

Tham dự buổi làm việc về phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có đồng chí Đào Mạnh Hùng – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh phụ trách lĩnh vực; đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Ban phong trào. Về phía Ban Dân tộc có đồng chí Hồ Thị Lệ Hà - Trưởng Ban, đồng chí Hồ Thị Minh - Phó Trưởng Ban; các đồng chí Trưởng, Phó Phòng các Phòng: Kế hoạch Tổng hợp, Chính sách - Tuyên truyền và chuyên viên Phòng Chính sách - Tuyên truyền theo dõi lĩnh vực.