Chi tiết - Ban Dân tộc

 Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTGĐUK ngày 12/4/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp về việc hướng dẫn tổ chức Diễn đàn Chi bộ năm 2021. Ngày 27/7/2021, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Diễn đàn sinh hoạt Chuyên đề “Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

   Đánh giá tình hình khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nhận diện trong diễn đàn năm 2020 có nhiều chuyển biến. Với nhiều kết quả tích cực, nổi bật là Chi bộ đã thực hiện dân chủ trong đảng, giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, điều hành; đảng viên chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, ý chí vượt qua khó khăn, trở ngại do dịch bệnh covid-19 để nắm bắt tình hình cơ sở, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; việc cá nhân đảng viên tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nhằm nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên; nhiều cá nhân có trách nhiệm cao, có ý chí phấn đấu, có thái độ nghiêm túc, tận tụy với công việc, thực hiện hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đó là những chuyển biến tích cực, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2021.

 

   

   Tại Diễn đàn, bên cạnh những kết quả đạt được, liên hệ, đối chiếu với 82 biểu hiện suy thoái của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, hầu hết đảng viên trong chi bộ phát biểu đều nhận thức được, chưa có biểu hiện suy thoái đến mức phải xử lý, chấn chỉnh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến phát biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Tinh thần tự phê bình và phê bình có nâng lên nhưng chưa mạnh; trong sinh hoạt đảng ít phát biểu, tranh luận, vì ngại va chạm, sợ mất lòng với người khác; còn có đảng viên thiếu ý chí phấn đấu, thiếu trách nhiệm, làm việc chất lượng, hiệu quả chưa cao; thực hiện “tự soi, tự sửa” của một số đảng viên chuyển biến chậm; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hầu hết đảng viên tích cực phấn đấu, xuất hiện nhiều gương nổi trội, điển hình, nhưng ở một số đồng chí còn chưa rõ nét. 

 

   

Kết luận buổi Diễn đàn, đồng chí Hồ Thị Lệ Hà – Bí Thư chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc nhận xét, đánh giá, chỉ đạo: Chi ủy bám vào những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 để định hướng đảng viên thảo luận đúng chủ đề; có 13/21 đồng chí phát biểu ý kiến thảo luận, trao đổi, bày tỏ tâm tư; phần lớn các ý kiến đều trên tinh thần xây dựng, có “tự soi, tự sửa”, góp ý cho đồng chí mình, cho chi bộ. Đối với những hạn chế, tồn tại, tuy chưa nghiêm trọng, nhưng cũng có những ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của chi bộ. Đồng chí đã yêu cầu mỗi cá nhân đảng viên tự liên hệ, có thái độ nghiêm túc, cầu thị tiếp thu để hoàn thiện bản thân; đề nghị chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; duy trì, phát huy hơn nữa những kết quả đạt được góp phần xây dựng cơ quan, chi bộ ngày càng vững mạnh. Sau Diễn đàn này, Chi bộ sẽ xây dựng kế hoạch, đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong thời gian tới./.

Ảnh: Hoàng Thị Tú Oanh

Tin: Lê Bá Thụy

Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 330

Tổng lượt truy cập: 2.214.339