Chi tiết - Ban Dân tộc

Thực hiện Hướng dẫn  số 10-HD/BTGĐUK ngày 03/3/2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về việc Hướng dẫn tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2020. Chiều ngày 29/9/2020, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” 

Tại Diễn đàn, đảng viên tham gia phát biểu đi sâu phân tích, đánh giá tình hình khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nhận diện trong diễn đàn trước. Với những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế: Cán bộ, đảng viên có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chưa có biểu hiện, hành vi vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần đoàn kết, phối hợp tốt, hầu hết đều có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao, nói đi đôi với làm; phê bình và tự phê bình được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có đồng chí thực hiện tự phê bình và phê bình chưa mạnh; việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa có nhiều gương nổi trội, điển hình; đảng viên tự liên hệ bản thân còn ít.

Diễn đàn là cuộc sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tính dân chủ trong đảng được phát huy, tinh thần trách nhiệm với tổ chức được nâng lên. Thông qua diễn đàn chi bộ đã rút ra được hạn chế, tồn tại để từ đó có biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Phát huy ưu điểm, “tự soi, tự sửa”; củng cố sự đoàn kết trong đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên nêu cao vai trò, trách nhiệm trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

 

Tin,  ảnh: Lê Bá Thụy

Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 411

Tổng lượt truy cập: 2.214.420