Chi tiết - Ban Dân tộc

Chiều ngày 25/3/2020, tại Hội trường cơ quan Ban Dân tộc, Chi ủy Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với sự tham gia của 22 cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Lê Văn Quyền - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc thông tin, truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, trọng tâm là hai phần chính gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Kết luận tại Hội nghị đồng chí Lê Văn Quyền - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan cần nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị quý báu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả; gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân mình, góp phần xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

                                                                                                                                                                                                                  Tin, ảnh: Lê Bá Thụy

Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 406

Tổng lượt truy cập: 2.214.415