Chi tiết - Ban Dân tộc

Ngày 04/06, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến vào văn kiện Đại hội cấp trên; bầu Cấp ủy, Phó Bi thư Chi bộ khóa mới để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị để thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Chi bộ đã triển khai, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; đã lãnh đạo các phòng chuyên môn triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trung bình hàng năm giảm 3 - 4%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 20,5 triệu đồng/người/năm; cơ sở hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, đồng bào các DTTS được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước. khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, an ninh trật tự vùng biên giới được giữ vững.

Toàn cảnh Đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Minh, Phó Bí thư Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đánh giá cao sự đóng góp của tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị, trước tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh... tác động tới nước ta nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 để triển khai thực sự có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc lần thứ X. Các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới cần tích cực bám sát từng phong trào để chủ động chỉ đạo, hướng dẫn cho phong trào đạt kết quả. Việc thực hiện công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cần gắn chặt với nhiệm vụ thực hiện các chính sách dân tộc trong giai đoạn 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu Cấp ủy Chi bộ khóa X gồm 02 đồng chí. Đồng chí Lê Bá Thụy được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã bầu 01 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Ra mắt Cấp ủy Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và sự đoàn kết, nhất trí của tập thể cán bộ, đảng viên, Chi bộ Ban Dân tộc quyết tâm tăng cường trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong tình hình mới, xây dựng đơn vị mạnh về chính trị, vững về tổ chức, thống nhất về hành động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội làn thứ X của Chi bộ đã đề ra./.

 Tác giả: Mai Hương

Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 302

Tổng lượt truy cập: 2.214.311