HTQLCL ISO 9001:2015 - Ban Dân tộc

Tập huấn chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban Dân tộc

Hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO ở cấp xã

Một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính là áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO. Những năm qua, Quảng Trị đã đẩy mạnh triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào các đơn vị hành chính xã, phường trên địa...

Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 419

Tổng lượt truy cập: 2.214.428