Chi tiết - Ban Dân tộc

Một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính là áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO. Những năm qua, Quảng Trị đã đẩy mạnh triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào các đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là cơ quan thường trực phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương tổ chức thực hiện và triển khai cụ thể các nội dung thực hiện Quyết định số 2446/QĐ-UBND, ngày 3/11/2014 của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND phường, xã, thị trấn giai đoạn 2015-2020 và Quyết định 589/ QĐ-UBND, ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh (bổ sung đơn vị thực hiện theo Quyết định 2446). Theo lộ trình xây dựng, giai đoạn 2015- 2020, toàn tỉnh có 141 xã, phường, thị trấn áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động. Sở KH&CN đã tập trung hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong quá trình thực hiện nên đến nay, các xã, phường, thị trấn đã áp dụng tốt HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động, tạo ra quy trình xử lý công việc công khai, minh bạch, nhanh gọn, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ công. Công tác triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến được chú trọng. UBND các xã, phường, thị trấn đã thường xuyên duy trì, cải tiến hệ thống chất lượng, công bố mức độ phù hợp của HTQLCL so với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 nhằm đảm bảo HTQLCL luôn được rà soát, bổ sung, sửa đổi và cải tiến phù hợp với tiến trình cải cách hành chính.

Phường 2, thị xã Quảng Trị là 1 trong 18 đơn vị cấp xã, phường trong tỉnh thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động từ năm 2015. Sau khi áp dụng, các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính được cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc rõ rệt. Thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các TTHC nhanh chóng, đúng hạn. Phương thức làm việc từng bước cải tiến, giảm tác động tiêu cực khi giải quyết các TTHC cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Phường cũng xây dựng và thực hiện tốt các quy trình tác nghiệp giúp cho lãnh đạo phường và cán bộ nắm vững hơn nội dung, yêu cầu và cách thức xem xét, xử lý công việc theo quá trình, đảm bảo thực thi công vụ và xử lý công việc theo đúng quy định của pháp luật.

Để các đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động, những biện pháp hữu hiệu được Sở KH&CN triển khai là: Thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; lựa chọn các đơn vị tư vấn hệ thống quản lý chất lượng hỗ trợ cho tỉnh trong việc triển khai xây dựng và áp dụng. Sở cũng là đầu mối hướng dẫn nghiệp vụ các cơ quan hành chính xây dựng chương trình và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch chung của tỉnh. Từ đó đến nay, Sở KH&CN đã tổ chức 7 lớp tập huấn về duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 cho hơn 400 học viên là cán bộ làm công tác ISO cấp huyện và cấp xã. Sở cũng thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Chi cục phó Chi cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng Quảng Trị Lê Hồng Tiên cho biết: “Qua kiểm tra, nhiều đơn vị thông qua việc áp dụng và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng đã giúp đơn vị tạo ra quy trình xử lý công việc công khai, minh bạch, nhanh gọn, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Hệ thống văn bản, quy trình được rà soát, bổ sung thường xuyên qua thực tế áp dụng và kết quả đánh giá nội bộ cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của địa phương. Một số xã sau khi mới đi vào vận hành chưa được thông suốt thì cũng được Sở KH&CN kịp thời hướng dẫn thêm nghiệp vụ nên đến nay về cơ bản các địa phương đã làm tốt”.

Định kỳ tháng 6, tháng 12 hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu, Sở KH&CN đều có tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng HTQLCL của các đơn vị cấp xã cho UBND tỉnh. Điều đáng ghi nhận là sau khi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001, các đơn vị cấp xã đã kịp thời cập nhật ứng dụng phiên bản 2015 nên các nội dung, tiêu chí được nâng cấp, cập nhật mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 109 đơn vị cấp xã ứng dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, còn 16 xã (theo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã mới toàn tỉnh có 125 xã, phường, thị trấn) được tiến hành áp dụng trong năm 2020.

Để tiếp tục áp dụng tốt HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới 2015, vận hành thông suốt nền hành chính các cấp, trong đó quan trọng là cấp xã là cấp gần dân nhất, thời gian tới tiếp tục tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan trong tuân thủ các quy trình ISO; đầu tư hơn nữa các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng, duy trì HTQLCL tại cơ quan hành chính gắn với phát triển cơ sở hạ tầng thông tin nhằm liên tục thực hiện TTHC đồng bộ, liên cấp; tiếp tục duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá nội bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tiến trình xây dựng và áp dụng HTQLCL; thường xuyên rà soát các văn bản pháp luật liên quan, soát xét khả năng phù hợp với thực tiễn và đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan tạo hành lang pháp lý phục vụ công tác ISO; tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn, kịp thời cập nhật kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ HTQLCL cho các đơn vị cấp xã…

Với việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động UBND phường, xã, thị trấn trong 5 năm qua, tỉnh đã cơ bản đạt được mục tiêu xây dựng nền hành chính gần dân, phục vụ dân, trong sạch, đẩy lùi và ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực. Thực hiện các thủ tục hành chính công khai, đơn giản và thuận tiện tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.

(Copy từ http://www.dostquangtri.gov.vn)

Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 414

Tổng lượt truy cập: 2.214.423