Chi tiết - Ban Dân tộc

Thực hiện Kế hoạch số 109 /KH - BDT ngày 26/02/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị về việc triển khai xây dựng chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc. Ngày 26/3/2020, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Trị tổ chức Tập huấn chuyển đổi, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Các Trưởng, Phó Phòng và toàn thể công chức các Phòng thuộc Ban đã tham dự đầy đủ buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, ông Lê Hồng Tiên, Chi Cục phó Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Trị đã trình bày các nội dung: Tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; Những thay đổi cơ bản của Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 so với Hệ thống TCVN ISO 9001:2008; Trình tự thiết lập hệ thống tổ chức, hệ thống tài liệu ISO 9001:2015; Trình tự tổ chức thực hiện việc duy trì áp dụng, kiểm tra, đánh giá nội bộ, cải tiến và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Thông qua buổi tập huấn đã giúp cho lãnh đạo và công chức các Phòng thuộc Ban có thêm kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; hiểu được ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 vào hoạt động quản lý hành chính của cơ quan; nắm bắt được những kỹ năng cơ bản để chủ động triển khai thực hiện chuyển đổi áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

                                                                         Tin, ảnh: Trần Thị Nguyệt

Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 385

Tổng lượt truy cập: 2.214.394