Chi tiết - Ban Dân tộc

Văn bản Ban Dân tộc

STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
1 70/KH-BDT 27/01/2021 Ban Dân tộc Kế hoạch Duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) năm 2021 Tại đây
2 68/KH-BDT 26/01/2021 Ban Dân tộc Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2021 Tại đây
3 67/BDT-VP 26/01/2021 Ban Dân tộc Kế hoạch Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021 Tại đây
4 65/KH-BDT 25/01/2021 Ban Dân tộc Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 Tại đây
5 58/KH-BDT 22/01/2021 Ban Dân tộc Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 Tại đây
6 55/KH-BDT 21/01/2021 Ban Dân tộc Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm 2021 Tại đây
7 49/KH-BDT 21/01/2021 Ban Dân tộc Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021 Tại đây
8 51/KH-BDT 21/01/2021 Ban Dân tộc Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 Tại đây
9 41/KH-BDT 19/01/2021 Ban Dân tộc Kế hoạch ban hành Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 Tại đây
10 39/KH-BDT 18/01/2021 Ban Dân tộc Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2021 Tại đây
11 38/KH-BDT 18/01/2021 Ban Dân tộc Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 Tại đây
12 37/KH-BDT 15/01/2021 Ban Dân tộc Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 Tại đây
13 34/KH-BDT 14/01/2021 Ban Dân tộc Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 Tại đây
14 29/KH-BDT 13/01/2021 Ban Dân tộc Kế hoạch Duy trì và cải tiến Hệ thống ISO 9001:2015 năm 2021 Tại đây
15 16/BDT-VP 05/01/2021 Ban Dân tộc Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 Tại đây
16 15/BDT-VP 05/01/2021 Ban Dân tộc Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác dân tộc năm 2021 Tại đây
17 10/KH-BDT 04/01/2021 Ban Dân tộc Kế hoạch CCHC năm 2021 Tại đây
18 231/KH-BDT 12/05/2020 Ban Dân tộc Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng Tại đây
19 215/KH-BDT 29/04/2020 Ban Dân tộc Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2020 Tại đây
20 214/KH-BDT 29/04/2020 Ban Dân tộc Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2020 Tại đây
21 204/KH-BDT 24/04/2020 Ban Dân tộc Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sỏ thuộc Chương trình 135 năm 2020 Tại đây
22 31/QĐ-BDT 19/03/2020 Ban Dân tộc Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Tại đây
23 29/QĐ-BDT 11/03/2020 Ban Dân tộc Quy chế làm việc của Ban Dân tộc Tại đây
24 109/KH-BDT 26/02/2020 Ban Dân tộc Triển khai xây dựng hệ thống chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 Ban Dân tộc Tại đây
25 22/QĐ-BDT 19/02/2020 Ban Dân tộc Quy chế văn hóa công vụ tại cơ quan Ban Dân tộc Tại đây
26 69/KH-BDT 06/02/2020 Ban Dân tộc KH tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V Tại đây
27 19/QĐ-BDT 05/02/2020 Ban Dân tộc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị Tại đây
28 47/KH-BDT 17/01/2020 Ban Dân tộc Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 Tại đây
29 45/KH-BDT 16/01/2020 Ban Dân tộc KH thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020 Tại đây
30 36/KH-BDT 14/01/2020 Ban Dân tộc KH thực hiện công tác pháp chế năm 2020 Tại đây

Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 300

Tổng lượt truy cập: 2.214.309