Văn bản điều hành - Ban Dân tộc

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 31/2024/QH15 Luật đất đai 2024 18/01/2024
1 01-NQ/TU NGHỊ QUYẾT đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025 04/11/2023
2 631/KH-BDT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 27/10/2023
3 614/BDT-VP V/v tăng cường kỷ luật kỷ cương và tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn khi tham gia giao thông 24/10/2023
4 165/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ-BCSĐ của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 04/08/2023
5 130/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 30/05/2023
6 04/QĐ-BDT Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị 14/02/2023
7 22/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 31/01/2023
8 18/KH-BDT Kế Hoạch Cải cách hành chính năm 2023 13/01/2023
9 3421/QĐ-UBND Quyết định V/v đề nghị phê duyệt danh sách, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị 05 năm (giai đoạn 2023-2027) 29/12/2022
10 219/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2023 21/12/2022
1 2 3 4 5 6 7 »
 
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 320

Tổng lượt truy cập: 2.239.188