Văn bản tỉnh - Ban Dân tộc

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 01-NQ/TU NGHỊ QUYẾT đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025 04/11/2023
2 165/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ-BCSĐ của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 04/08/2023
3 130/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 30/05/2023
4 22/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 31/01/2023
5 3421/QĐ-UBND Quyết định V/v đề nghị phê duyệt danh sách, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị 05 năm (giai đoạn 2023-2027) 29/12/2022
6 219/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2023 21/12/2022
7 10/CT-UBND Về việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cảu tỉnh Quảng Trị 26/09/2022
8 10/CT-UBND Về việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cảu tỉnh Quảng Trị 26/09/2022
9 117/TB-UBND Thông báo ý kiến kết luận của UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh 25/08/2020
10 14/CT-UBND Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới 10/08/2020
1 2 3 4 »
Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 426

Tổng lượt truy cập: 2.184.905