Hoạt động chuyên ngành - Ban Dân tộc

Hiệu quả từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ

Từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len, rất nhiều công trình, dự án được đầu tư xây dựng góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương miền núi.

Hiệu quả từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135

Từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len, rất nhiều công trình, dự án được đầu tư xây dựng góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương miền núi. Trong năm 2020, tỉnh Quảng Trị được tiếp nhận và sử dụng 9.096 triệu đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại...

Thực hiện công tác dân tộc tại cơ sở

Bồi dưỡng kiến thức chính sách dân tộc, tập huấn kỹ năng tuyên truyền vận động quần chúng hòa giải tại cơ sở cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đội ngủ giảng viên, báo cáo viên

Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hiệu quả sử dụng vốn vay từ ngân sách CSXH

Hiệu quả từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 tỉnh Quảng Trị

Trong những năm qua, được sự hỗ trợ từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho tỉnh Quảng Trị, với tổng số vốn viện trợ 42.944 triệu đồng (Trong đó: giai đoạn từ năm 2012-2018 là: 33.454 triệu đồng; Năm 2019 là: 9.490 triệu đồng). Nguồn vốn trên được phân bổ để thực hiện đầu tư xây...

Hỗ trợ cho người khuyết tật tiếp cận đất đai - một việc làm mang tính nhân văn

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

“Chúng ta khẳng định việc ban hành Nghị quyết là quyết định đúng chủ trương, đường lối của Đảng và đúng Hiến pháp... Đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện, ban hành Chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết nhanh chóng, kịp thời...”. Đó là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị...

1
Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 393

Tổng lượt truy cập: 2.184.872