Công khai tài chính - Ban Dân tộc

Công bố công khai Dự toán kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN năm 2024

Công bố công khai Quyết toán chi NSNN năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Công bố công khai Dự toán chi NSNN năm 2024 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Công bố công khai Dự toán chi NSNN năm 2022 và Quyết toán chi NSNN năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Công bố công khai Dự toán kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

Công bố công khai Dự toán chi NSNN năm 2023 và Quyết toán chi NSNN năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Công khai dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2021 và quyết toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Công khai dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2021 và quyết toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Công khai số liệu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 401

Tổng lượt truy cập: 2.214.410