Chi tiết - Ban Dân tộc

Danh bạ

STT Họ tên Phòng ban Chức danh Điện thoại
1 Hồ Thị Lệ Hà Ban lãnh đạo Trưởng ban 0941157888
hothileha@quangtri.gov.vn
2 Hồ Thị Minh Ban lãnh đạo Phó Trưởng Ban 0915312089
hothiminh@quangtri.gov.vn
3 Trương Chí Hiếu Ban lãnh đạo Phó Trưởng Ban 0915019678
trươngchihieu@quangtri.gov.vn
4 Lê Thọ Sanh Văn phòng Chánh văn phòng 0976688864
lethosanh@quangtri.gov.vn
5 Võ Văn Phước Văn phòng Phó Chánh Văn phòng 0914066919
vovanphuoc@quangtri.gov.vn
6 Lê Thị Thu Hà Văn phòng Văn thư 0935208777
lethithuha.bandt@quangtri.gov.vn
7 Trần Tuấn Đức Văn phòng Chuyên viên 0945957557
trantuanduc@quangtri.gov.vn
8 Nguyễn Hữu Tính Văn phòng Kế Toán Trưởng 0905017999
nguyenhuutinh@quangtri.gov.vn
9 Mai Thị Thu Hương Văn phòng Chuyên Viên 914962777
maithithuhuong@quangtri.gov.vn
10 Mai Thị Bông Văn phòng Nhân viên 0914431897
maithibong@quangtri.gov.vn
11 Nguyễn Quốc Hỷ Văn phòng Lái xe 0948746868
nguyenquochy@quangtri.gov.vn
12 Lê Bá Thụy Phòng Thanh tra Chánh Thanh tra 0918127723
lebathuy@quangtri.gov.vn
13 Hồ Anh Tuấn Phòng Thanh tra Phó Chánh Thanh tra 0913023345
hoanhtuan@quangtri.gov.vn
14 Nguyễn Hà Linh Phòng Thanh tra Thanh tra viên 0983558009
nguyenhalinh@quangtri.gov.vn
15 Nguyễn Thế Minh Đức Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Trưởng Phòng 0905125559
nguyentheminhduc@quangtri.gov.vn
16 Nguyễn Thị Thương Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Phó Trưởng Phòng 0915003383
nguyenthithuong.bandt@quangtri.gov.vn
17 Nguyễn Văn Cẩn Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Chuyên viên 0983986157
nguyenvancan@quangtri.gov.vn
18 Võ Ngọc Sử Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Chuyên viên 0983257816
vongocsu@quangtri.gov.vn
19 Lê Thị Thái Xiêm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Chuyên viên 0777200200
lethithaixiem@quangtri.gov.vn
20 Đinh Văn Nhân Phòng Chính sách - Tuyên truyền Phó Trưởng phòng 0914289810
dinhvannhan@quangtri.gov.vn
21 Trần Thị Nguyệt Phòng Chính sách - Tuyên truyền Chuyên viên 0914157488
tranthinguyet@quangtri.gov.vn
22 Hoàng Văn Tiến Phòng Chính sách - Tuyên truyền Chuyên viên 0976347976
hoangvantien@quangtri.gov.vn
23 Hoàng Thị Tú Oanh Phòng Chính sách - Tuyên truyền Chuyên viên 0914396555
hoangthithuoanh@quangtri.gov.vn
24 Lê Ngọc Thi Phòng Chính sách - Tuyên truyền Chuyên viên 0916012557
lengocthi@quangtri.gov.vn

Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 293

Tổng lượt truy cập: 2.214.302